mütərəqqi : sif. [ər.]
1. Siyasi, ictimai və iqtisadi cəhətdən qabaqcıl, ictimai inkişafa kömək edən; qabaqcıl. Mütərəqqi bəşəriyyət. – [Həkim] bu işlərə qarışmasa da çox fikriaçıq və mütərəqqi bir şəxsdir. M.İbrahimov.
2. Getdikcə artan, mütənasib surətdə çoxalan. Mütərəqqi əmək haqqı.