mürəbbe : is. [ər.] ədəb. Dörd misralıq bənd; bu bənd əsasında yazılmış şeir.