mənlik : is.
1. Bir şəxsin öz varlığı, öz halı. Məndə dəxi necə mənlik olsun; Məndən məni istəyən nə bulsun? Füzuli.
2. Öz ləyaqətini dərk etmə, öz şəxsiyyətinin qiymətini bilmə; heysiyyət, şərəf. [Əski həyat] ..Xədicənin mənliyini gəmirmiş, gəncliyini və gözəlliyini əlindən almışdı. S.Hüseyn. Aslan isə öz nəfsini saxlayan və mənliyini sevən adam idi. S.Vəliyev.