mənsubiyyət : is. [ər.] Mənsub olma, aid olma; aidiyyət, təəllüq.