maaş : is. [ər.] Əmək, iş əvəzində alınan pul, haqq; aylıq, donluq, məvacib. Maaş almaq. Maaş cədvəli. – [Mirzə Səfərin] iyirmi beş manat da maaşı vardı. Ə.Haqverdiyev. Biz sadəcə icraçıyıq; Maaş alıb iş görürük. B.Vahabzadə.