maddiyyat : is. [ər.] klas. Maddi, cismani şeylər (mənəviyyat əksi).