maliyyə : is. [ər.]
1. Dövlətə, yaxud ayrıayrı şəxslərə məxsus pul vəsaiti; pul. Dövlət maliyyəsi.
2. Pul işlərinin təşkili, pul dövriyyəsi və kreditlə bağlı olan. Maliyyə nazirliyi. – Kosa, mühasibi çox axtardıqdan sonra onu maliyyə şöbəsi müdirinin kabinetində tapa bildi. S.Rəhimov. // dan. Ümumiyyətlə, pul, pul işləri. ..Təhlükə zamanlarında Məşədi Kazım ağanın maliyyə işləri zərərdidə olurdu. M.S.Ordubadi.