mehribancasına : zərf Mehribanlıqla, dostcasına, səmimiyyətlə. Mehribancasına qəbul etmək.