mentol : [lat. mentha – nanə və oleum – yağ] Kəskin nanə qoxusu verən şəffaf kristal maddə (təbabətdə, şirniyyat istehsalında və s.-də işlədilir). Nanə .. növünün yağında 38-6
1. mentol olduğundan mentol almaq üçün əsas xammal sayılır. M.Qasımov.