nümayiş : is. [fars.]
1. Siyasi-ictimai əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün düzəldilən kütləvi yürüş. – 1903-cü ildən etibarən bir-birinin ardınca fəhlə tətili və nümayişləri keçirməyə başlamışdı. A.Şaiq. Fəhlələr .. gurultulu nümayişlər düzəldib hər tərəfi titrədirdilər. M.Hüseyn.
2. Bir şeyin geniş kütlələrə göstərilməsi. Kinofilmlərin nümayişi.
3. Bir şeyin təzahürü, bir şeyin varlığını göstərən. Xalqın birliyinin nümayişi. Vətənpərvərliyin nümayişi. _Nümayiş etdirmək – göstərmək, bildirmək, ifadə etmək, təzahür etdirmək. Çevik məktəbli gənclər öz bacarıq və hünərlərini nümayiş etdirirdilər. M.Rzaquluzadə.