nüsrət : is. [ər.] köhn.
1. Yardım, kömək. Əgər Allah xana verə nüsrətlər; Zaye olmaz heç çəkdiyin zəhmətlər.. M.V.Vidadi.
2. Zəfər, qələbə.