narkotik : [yun.] Təbabətdə ağrı kəsən və yuxuladıcı dərman kimi işlədilən maddə.
narkotik 2: sif. [yun.] Tərkibində narkoz olan. Narkotik maddələr.