nasoslamaq : f. Nasosla çəkmək, nasosla vurmaq (suyu, başqa mayeləri və qazı).