nikbinlik : is. Həyatda ancaq yaxşı cəhətləri görmə, müvəffəqiyyətə, gələcəyə inanma; şən və gümrah dünyagörüşü; optimizm (bədbinlik əksi). S.Vurğunun lirikasındakı nikbinlik. – Bir də aydın bir nikbinlik haradansa [Zeynalın] ruhunun dərinliklərindən zühur edib .. oynayırdı. Çəmənzəminli.