niyaz : is. [fars.] klas.
1. Yalvarış, yalvarma, mərhəmət istəmə, rica. _ Niyaz etmək (qılmaq) – yalvarmaq, mərhəmət istəmək, təmənna etmək.
2. köhn. Allah yolunda verilən şey, nəzir, sədəqə. Niyaz vermək. – Dua və niyazdan bir nəticə çıxmadığını görən Məşədi Qulu ikinci arvad almaq sevdasına düşmüş.. T.Ş.Simurq.