optik : sif. [yun.]
1. Optikaya aid olan. Optik cihazlar.
2. Optika hadisələrinə aid olan; işığın inikası və sınması qanunları üzündən törəyən, əmələ gələn. Optik hadisə. Optik müşahidə.
optik 2: [yun.]
1. Optika mütəxəssisi.
2. Optik şüşə və cihazlar hazırlayan usta.