ordinatura : [lat.]
1. Təcrübi tibb aspiranturasının bir növü.
2. Ordinator vəzifəsi.