övkələmək : f. Əli ilə əzişdirmək. [Şərəfnisə xanım] şəkil kağızlarını dişindişinə qısıb əlində bərk-bərk övkələyir, salır ayağı altına. M.F.Axundzadə. ..Qapı açıldı, əlində şapkasını övkələyən usta Ramazan hirsli addımlarla içəri girdi. M.Hüseyn. // Ovuşdurmaq, ovmaq, masaj etmək. Boynunu övkələmək. Qolunu övkələmək.