p : Azərbaycan əlifbasının iyirmi üçüncü hərfi. bax pe.