pəncərəaltı : is. Pəncərənin alt tərəfinə vurulan taxta. Pəncərəaltını yonmaq.