patron : [fr.]
1. Odlu silahlarda, əsasən tüfəng və tapançada atmaq üçün barıt, qırma və ya güllə ilə doldurulmuş pistonlu (kapsullu) metal, ya karton tağalaq (giliz). [Şərifzadə] keşikçidən aldığı silahla müqavimət göstərməyə başlayanda tələsdi, patronları tez atıb qurtardı. M.Hüseyn. [Yoldaşım:] İki-üç yüz patronu elə bircə gündə atarsan. M.Rzaquluzadə.
2. xüs. Müxtəlif qurğularda, cihazlarda lüləşəkilli, içiboş borucuq.