praktikant : [yun.] Təcrübə keçən adam; təcrübəçi. Praktikant tələbə.