praqmatist : [yun.]
1. Praqmatizm tərəfdarı.
2. Tarixi faktların şərhində praqmatizm tərəfdarı olan tarixçi.