proses : [lat. processus – gediş]
1. Hər hansı bir hadisənin gedişi. Bitkinin inkişaf prosesi. // Müəyyən nəticə əldə etmək məqsədilə görülən ardıcıl işlərin məcmusu. Texnoloji proses. Neftçıxarma prosesi.
2. Xəstəliyin aktiv inkişafı, gedişi. İltihab prosesi.
3. hüq. Məhkəmədə işlərə baxılma qaydası, mühakimə üsulu. Mülki proses.