pyes : [fr.]
1. Səhnədə göstərilmək üçün yazılmış dram əsəri. M.F.Axundzadənin pyesləri. Pyesi tamaşaya qoymaq. – 1922-ci ildən başlayaraq “Aydın” və “Oqtay Eloğlu” pyesləri Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyulur. M.Arif.
2. Kiçik musiqi əsəri. Musiqidə pyes adətən kiçik formalı instrumental musiqi əsərlərinə deyilir. Ə.Bədəlbəyl