qəbiz : is. [ər.] Qarnı bağlanma, mədəsi işləməmə. _ Qəbiz etmək (eləmək) – qarnını bərkitmək, bağlamaq. Qəbiz olmaq – qarnı işləməmək, qarnı bərkimək.