qağıltı : is. Qaz və qağayı kimi quşların bağırtısı.