qiymələmək : f. Qiymə etmək, narın döymək. Əti qiymələmək.