qovurmaq : f.
1. Susuz olaraq yalxı və ya yağda bir şeyi od üzərində qabda qızartmaq, bişirmək. Əti yağda qovurmaq. Balığı tavada qovurmaq.
2. Yandırmaq. Gün lap adamı qovurur. // Məc. mənada. İri, rəngsiz dodaqlarını biixtiyar bir “ah” qovurdu. A.Şaiq. Şübhə alovları həqiqətən onu yandırır və qovurğa kimi qovururdu. S.Rəhimov.