qumlanmaq : məch.
1. Qumla sürtülüb təmizlənmək, qumla silinmək.
2. Üstü qumla örtülmək, qum altında basdırılmaq.