quraşmaq : f. Yaraşmaq, uyuşmaq, birbirinə münasib olmaq.