rəhmkar : sif. [ər. rəhm və fars. ...kar] Rəhmli. [Şah Abbas] çox rəhmkar şahdır. “Qurbani”.
rəhmkar 2: sif. [ər. rəhm və fars. ...kar] Rəhmli. [Şah Abbas] çox rəhmkar şahdır. “Qurbani”.