rəqəm : is. [ər.]
1. Ədədlərin, sayların yazıda işarəsi. 3 rəqəmi.
2. rəqəmi. – [Fərman] qabağına bir kağız qoyaraq, karandaşla bir çox rəqəm yazır və hesablayırdı. Ə.Sadıq. Rəqəmlər düzülüb yan-yana; İkiylə başlayanı var; üçlə başlayanı var; hələ beşi, yeddini demirəm. R.Rza. _ Ərəb rəqəmləri – orta əsrlərdə ərəblərdən əxz olunmuş
3.
4.
5. 4 və b. rəqəmlər. Roma rəqəmləri – qədim romalılardan əxz olunmuş I, II, III, IV və b. rəqəmlər.
6. klas. Yazı, yazı ilə qeyd, işarə. _ Rəqəm etmək (qılmaq) klas. –
7. yazmaq, yazı ilə işarə etmək. Bir naməyə dərdimi rəqəm qıl; Sultanıma ərz et, kərəm qıl! Füzuli;
8. şəkil çəkmək. Rəqəm olunmaq klas. –
9. yazılmaq, yazı ilə işarə olunmaq;
10. şəkil çəkilmək, çəkilmək. Beşinci otağın divarlarında Şah İsmayıl Səfəvi ilə sairlərin mabeynində vaqe olan cənglərin surəti rəqəm olunmuşdu. M.F.Axundzadə.