rabitəsizlik : is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.