raport : [fr.]
1. Hərbi xidmətçinin öz böyüyünə verdiyi şifahi və ya yazılı məlumat, xəbər. Hüseyn raport verib komandirinə; Yönəlir katiblə iclas yerinə. M.Rahim. [Aslan] ..kiçik komandirlərin raportlarını dinləyir, yeni əmrlər verirdi. S.Vəliyev.
2. Yuxarı, rəhbər təşkilatlara verilən yazılı və ya şifahi məlumat.