rolik : is. [rus. əsli alm.]
1. Balaca metal diyircək, çarx, təkər (məs.: rahat hərəkət etdirmək üçün mebellərin, royalın və s. ayaqlarında).
2. Elektrik məftillərini divarda, tavanda və s.-də bərkitmək üçün farfordan və s.-dən düzəldilmiş izolyator; fincan.
3. Təkərcikli konki; ayaq diyircəyi. Rolik sürmək.