rütubətli : sif. Rütubəti olan, yaş, islaq, nəm. Rütubətli torpaq. Rütubətli ev. – Payızın rütubətli havaları başlanmış olduğundan soyuqluq hiss olunurdu. T.Ş.Simurq. Tropik aranlara məxsus boğucu, rütubətli, fəqət aydınlıq bir gecə... H.Nəzərli.