sükan : is. [ər.]
1. Gəmidə, avtomobildə, təyyarədə və s.-də istənilən istiqamətə yönəlmək üçün hərəkəti idarə edən qurğu. Gəmi sükanı. Avtomobilin sükanı. Velosiped sükanı. Kombaynın sükanı. – Kamal qəti bir hərəkətlə sükanı çəkdi. M.Rzaquluzadə. [Kamil] sükanı məharətlə idarə edirdi. M.Süleymanov.
2. məc. Başçılıq, rəhbərlik, idarə vasitəsi. Dövlət idarəsi sükanı.