süngüləşmək : qarş. Bir-birini süngü ilə vurmaq, süngüləmək.