şurf : is. [alm.] Mədən yataqları tapmaq üçün qazılan quyu.