sıcaq : sif.
1. İsti.
2. Mehriban, yaxın.
sıcaq 2: sif.
1. İsti.
2. Mehriban, yaxın.
sıcaq 3: sif.
1. İsti.
2. Mehriban, yaxın.