səhihlik : is. Düzlük, doğruluq, düzgünlük, gerçəklik, əsaslılıq. İşin səhihliyi aşkar oldu.