səngimək : f.
1. Yavaşımaq, azalmaq.
2. Daşlaşmaq (hərəkətsiz olmaq mənasında).
3. İnkişafdan qalmaq, ləngimək.