sənubər : is. [ər.]
1. Şam ağacı, küknar.
2. məc. Gözəlin boyu, qaməti.