sərhəng : is. [fars]
1. Qoşun böyüyü, alay komandiri.
2. Polkovnik.