sərmayəçi : is. və sif. Sərmayəsi olan, varlı, dövlətli; kapitalist.
sərmayəçi 2: is. və sif. Sərmayəsi olan, varlı, dövlətli; kapitalist.
sərmayəçi 3: is. və sif. Sərmayəsi olan, varlı, dövlətli; kapitalist.