sərrast : sif. və zərf [fars.]
1. Duz, düzgün, dəqiq, hədəfi düz vuran. Sərrast atıcı. Gülləni sərrast atmaq. – Düşmən dərhal bizim sərrast top atəşimizin altına düşdü. Ə.Əbülhəsən. Belə müştərək ovun yaxşı cəhəti odur ki, bir neçə ovçudan hər halda biri sərrast atacaq.. M.Rzaquluzadə.
2. məc. Düzgün, doğru, dəqiq, səlis, tutarlı. Gülşənin sözləri, sərrast danışığı Qorxmaz İlyasovun çox xoşuna gəldi. Ə.Vəliyev.
sərrast 2: sif. və zərf [fars.]
1. Duz, düzgün, dəqiq, hədəfi düz vuran. Sərrast atıcı. Gülləni sərrast atmaq. – Düşmən dərhal bizim sərrast top atəşimizin altına düşdü. Ə.Əbülhəsən. Belə müştərək ovun yaxşı cəhəti odur ki, bir neçə ovçudan hər halda biri sərrast atacaq.. M.Rzaquluzadə.
2. məc. Düzgün, doğru, dəqiq, səlis, tutarlı. Gülşənin sözləri, sərrast danışığı Qorxmaz İlyasovun çox xoşuna gəldi. Ə.Vəliyev.
sərrast 3: sif. və zərf [fars.]
1. Duz, düzgün, dəqiq, hədəfi düz vuran. Sərrast atıcı. Gülləni sərrast atmaq. – Düşmən dərhal bizim sərrast top atəşimizin altına düşdü. Ə.Əbülhəsən. Belə müştərək ovun yaxşı cəhəti odur ki, bir neçə ovçudan hər halda biri sərrast atacaq.. M.Rzaquluzadə.
2. məc. Düzgün, doğru, dəqiq, səlis, tutarlı. Gülşənin sözləri, sərrast danışığı Qorxmaz İlyasovun çox xoşuna gəldi. Ə.Vəliyev.