sərvət : is. [ər.]
1. Var, dövlət. Böyük sərvət və mülk sahibi Hacı Kərim iki gün əvvəl vəfat etmişdi. Çəmənzəminli. Hacının sərvəti haqqında növbənöv hekayətlər söylənirdi və onun banklarda olan pulunun qədərini milyon hesab edirdilər. Ə.Haqverdiyev.
2. Maddi nemətlər. [Yaşar:] Biz təsərrüfatı maşınlaşdırmaqla təbiətin əlində olan bütün sərvəti ancaq sinifsiz cəmiyyətin ixtiyarına verməliyik. C.Cabbarlı. Şairin vətənindən hər yana, dünyanın hər yerinə axan sərvət aşıbdaşırdı. Mir Cəlal. // məc. Hər hansı baxımdan yüksək qiyməti və əhəmiyyəti olan şey, hadisə. Musiqi sərvəti. Dil sərvətimizdir.
sərvət 2: is. [ər.]
1. Var, dövlət. Böyük sərvət və mülk sahibi Hacı Kərim iki gün əvvəl vəfat etmişdi. Çəmənzəminli. Hacının sərvəti haqqında növbənöv hekayətlər söylənirdi və onun banklarda olan pulunun qədərini milyon hesab edirdilər. Ə.Haqverdiyev.
2. Maddi nemətlər. [Yaşar:] Biz təsərrüfatı maşınlaşdırmaqla təbiətin əlində olan bütün sərvəti ancaq sinifsiz cəmiyyətin ixtiyarına verməliyik. C.Cabbarlı. Şairin vətənindən hər yana, dünyanın hər yerinə axan sərvət aşıbdaşırdı. Mir Cəlal. // məc. Hər hansı baxımdan yüksək qiyməti və əhəmiyyəti olan şey, hadisə. Musiqi sərvəti. Dil sərvətimizdir.
sərvət 3: is. [ər.]
1. Var, dövlət. Böyük sərvət və mülk sahibi Hacı Kərim iki gün əvvəl vəfat etmişdi. Çəmənzəminli. Hacının sərvəti haqqında növbənöv hekayətlər söylənirdi və onun banklarda olan pulunun qədərini milyon hesab edirdilər. Ə.Haqverdiyev.
2. Maddi nemətlər. [Yaşar:] Biz təsərrüfatı maşınlaşdırmaqla təbiətin əlində olan bütün sərvəti ancaq sinifsiz cəmiyyətin ixtiyarına verməliyik. C.Cabbarlı. Şairin vətənindən hər yana, dünyanın hər yerinə axan sərvət aşıbdaşırdı. Mir Cəlal. // məc. Hər hansı baxımdan yüksək qiyməti və əhəmiyyəti olan şey, hadisə. Musiqi sərvəti. Dil sərvətimizdir.