səsləndirmə : “Səsləndirmək”dən f.is.
səsləndirmə 2: “Səsləndirmək”dən f.is.
səsləndirmə 3: “Səsləndirmək”dən f.is.