sətir : is. [ər.] Hər hansı bir mətnin bir xətdə yazılmış hissəsi, yazı sırası. İki sətir yazı. – Səmədin köməyilə sətirləri höccələyəhöccələyə oxuduqca çobanın gözlərində qeyriadi bir parıltı əmələ gəlirdi. İ.Hüseynov.
sətir 2: is. [ər.] Hər hansı bir mətnin bir xətdə yazılmış hissəsi, yazı sırası. İki sətir yazı. – Səmədin köməyilə sətirləri höccələyəhöccələyə oxuduqca çobanın gözlərində qeyriadi bir parıltı əmələ gəlirdi. İ.Hüseynov.
sətir 3: is. [ər.] Hər hansı bir mətnin bir xətdə yazılmış hissəsi, yazı sırası. İki sətir yazı. – Səmədin köməyilə sətirləri höccələyəhöccələyə oxuduqca çobanın gözlərində qeyriadi bir parıltı əmələ gəlirdi. İ.Hüseynov.